Pasūtījumiem virs 10 eur piegāde tikai 0.99 eur

Muki.lv privātuma politika

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "muki.lv", reģistrācijas numurs: 40103391443, juridiskā adrese: Rīga, Staraja Rusas iela 12-34, LV-1007 (turpmāk -- muki.lv) nodrošina klientu privātumu saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu. 
Pirms savu datu sniegšanas (reģistrējoties, izdarot pirkumu vai citā veidā) lūdzam iepazīties ar muki.lv
Privātuma politikas principiem, kas attiecas uz klientu personas datu iegūšanu, uzglabāšanu, izmantošanu, publicēšanu un nodošanu citiem. Mēs pieņemam, ka nododot savus personas datus muki.lv jebkurā veidā, jūs ar šo Privātuma politiku esat iepazinušies un to akceptējuši.
 
Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

muki.lv apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:
 • Preču un pakalpojumu distances līguma, rēķinu sagatavošana, noslēgšana un izsūtīšana
 • Pasūtījumu apmaksa
 • Preču rezervēšana
 • Lojalitātes sistēmas nodrošināšana
 • Pieteikumu izskatīšana un apstrāde, konsultāciju nodrošināšana
 • Efektīvu uzņēmuma pārvaldības procesu nodrošināšana
 • Biznesa plānošana un analītika
 • Personāla atlase un vadība
 • Jaunumu izsūtīšana
muki.lv apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
 • Līguma noslēgšanai vai izpilde
 • Leģitīmās intereses nodrošināšana
 • Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde
 • Datu subjekta piekrišana
Personas datu glabāšanas ilgums
 
muki.lv glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā muki.lv var realizēt savas leģitīmās intereses;
 • kamēr muki.lv pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
Personas datu saņēmēji

Likumā noteiktos gadījumos muki.lv var nodot informāciju trešajām personām, piemēram - tiesībsargājošajām instancēm.
 
Ar datu subjektu noslēgtā līguma saistību izpildes nodrošināšanai muki.lv var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, piemēram -  preču piegāde, līzinga pakalpojumi un tamlīdzīgi. Izpildot šos uzdevumus, muki.lv sadarbības partneri apstrādā datu subjekta personas datus un ir uzskatāmi par muki.lv datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un muki.lv ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos datu subjekta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

Tiešsaistes maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS.
 
Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.
 
Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus muki.lv par Jums apstrādā, Jums ir jāiesniedz iesniegums: rakstveidā, iesniedzot to muki.lv veikalā Rīgā, Tērbatas ielā 45A, LV-1011, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
 
Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.
 
muki.lv veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).
 
Ja Jums šķiet, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.
 
Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, izdarot atbilstošas izmaiņas savā lietotāja profilā, vai sūtot atsaukumu uz epastu: info@muki.lv
 
Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
 
Lietotājam ir tiesības dzēst savu profilu uzstādījumos, vai par to atsūtot pieprasījumu uz epastu: info@muki.lv. Šādā gadījumā pieprasījums tiek pieņemts tikai, ja tas nosūtīts no tā paša epasta, uz kuru reģistrēts lietotāja profils
 
Izmaiņas Privātuma politikā

muki.lv ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas savā Privātuma politikā, kuras pēc tam tiek publicētas interneta vietnē www.muki.lv.